[1]
S. Wronka, „„Pismo Święte w życiu i misji Kościoła”. Międzynarodowy Kongres nt. adhortacji apostolskiej «Verbum Domini» (Rzym, 2–4 grudnia 2010)”, RBL, t. 64, nr 4, s. 371–373, grudz. 2011.