[1]
P. Łabuda, „Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24, 13–35)”, RBL, t. 64, nr 3, s. 235–254, wrz. 2011.