[1]
J. P. II, „Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele św. Anzelma w Rzymie w 25 rocznicę założenia Papieskiego Instytutu Liturgicznego”, RBL, t. 40, nr 1, s. 71–74, luty 1987.