[1]
H. Witczyk, „Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia”, RBL, t. 68, nr 2, s. 101–124, cze. 2015.