[1]
S. Wronka, „7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)”, RBL, t. 64, nr 1, s. 86–88, mar. 2011.