[1]
P. T. Teologiczne, „Uchwała walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w sprawie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie”, RBL, t. 34, nr 2, s. 133, kwi. 1981.