[1]
J. Chmiel, „«Nie wypowiedziane Przymierze?» Sympozjum biblijne w Innsbrucku (1997)”, RBL, t. 50, nr 3, s. 210–211, wrz. 1997.