[1]
W. Danielski, „Sprawozdanie z X sympozjum liturgiczno-pastoralnego na temat «Dzień Pański – Niedziela w duszpasterstwie»”, RBL, t. 34, nr 1, s. 73–77, luty 1981.