[1]
B. Surma, „Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti”, RBL, t. 65, nr 4, s. 327–344, grudz. 2012.