[1]
H. Witczyk, „Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów”, RBL, t. 50, nr 2, s. 86–104, cze. 1997.