[1]
T. M. Dąbek, „Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie”, RBL, t. 69, nr 1, s. 5–22, mar. 2016.