Jędrzejewski, S. (2012) „Psalm 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65(3), s. 197–210. doi: 10.21906/rbl.93.