Wronka, S. (2012) „8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65(2), s. 187–190. doi: 10.21906/rbl.91.