Pisarzak, M. (1994) „Udział wiernych w przygotowaniu i sprawowaniu niedzielnej Eucharystii”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 47(3), s. 204–211. doi: 10.21906/rbl.766.