Grzybek, S. (1994) „Wpływ lektury Pisma świętego na duchową formację chrześcijanina”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 47(3), s. 197–204. doi: 10.21906/rbl.765.