Pindel, R. (1994) „O model rozwoju idei Ciała Chrystusa u świętego Pawła”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 47(3), s. 188–196. doi: 10.21906/rbl.764.