Jędrzejewski, S. (1998) „MARIA KANTOR, Struktury dośrodkowe i odśrodkowe w poezji biblijnej (Ps 120–134), Kraków 1998”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51(3), s. 238–239. doi: 10.21906/rbl.684.