Jędrzejewski, S. (1998) „Apokaliptyka jako rodzaj literacki”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51(1), s. 29–35. doi: 10.21906/rbl.633.