Maciejewski, A. (2005) „KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Studium z zakresu historii redakcji, Lublin 2000”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58(4), s. 310–311. doi: 10.21906/rbl.610.