Jędrzejewski, S. (2006) „Angelologia etiopskiej Księgi Henocha (Henet)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59(3), s. 203–218. doi: 10.21906/rbl.575.