Miodek, J. (2003) „WITOLD OSTAFIŃSKI, Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Kraków 2002, 197 s.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 56(4), s. 312–314. doi: 10.21906/rbl.472.