Wronka, S. (2003) „KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, wydanie drugie poprawione, Oficyna Wydawnicza «Vocatio», Warszawa 2000, 84 s.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 56(4), s. 309–312. doi: 10.21906/rbl.471.