Bendkowski, K. (2003) „Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, 213 s.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 56(4), s. 305–306. doi: 10.21906/rbl.468.