Witkowski, S. (2006) „Rz 1, 16-17 jako główna teza Listu do Rzymian”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59(2), s. 97–104. doi: 10.21906/rbl.401.