Szewczyk, L. (2006) „Nowe czasopismo «Studia Pastoralne»”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59(1), s. 76–80. doi: 10.21906/rbl.396.