Skupińska-Lovset, I. (2006) „Sympozjum naukowe poświęcone najnowszym badaniom wybranych aspektów kultury starożytnej Palestyny (Łódź 2005)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59(1), s. 57–60. doi: 10.21906/rbl.393.