Panuś, K. (2007) „KS. WŁODZIMIERZ BROŃSKI, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, 443 s”., Ruch Biblijny i Liturgiczny, 60(4), s. 317–321. doi: 10.21906/rbl.385.