Zatwardnicki, S. (2014) „Granice metody historyczno-krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 67(2), s. 143–165. doi: 10.21906/rbl.38.