Pikuliński, P. (2023) „Deuteronomistyczna koncepcja konfrontacji Eliasza z Achabem. Studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 76(1), s. 5–44. doi: 10.21906/rbl.3737.