Klukowski, M. (2023) „Biblia w Qumran. Addenda”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 76(1), s. 45–68. doi: 10.21906/rbl.3700.