Kantor, M. (2021) „Wspomnienie o księdzu Jerzym Chmielu jako znawcy judaizmu biblijnego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 73(4), s. 343–347. doi: 10.21906/rbl.3678.