Starownik, A. (2020) „Biblijna kosmologia Jana Kochanowskiego. Ciała niebieskie w «Psałterzu Dawidowym» na tle XVI-wiecznych przekładów Biblii”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 73(2), s. 123–146. doi: 10.21906/rbl.3642.