Lichański, J. Z. (2020) „Tłumaczenie – z poprawkami Jana Maleckiego – Ewangelii według św. Mateusza przez Stanisława Murzynowskiego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 73(3), s. 219–239. doi: 10.21906/rbl.3639.