Rucki, M., Szymański, K. i Abdalla, M. (2019) „Zerwanie szóstej pieczęci i «dzień wielki gniewu ich» (Ap 6,17”), Ruch Biblijny i Liturgiczny, 72(4), s. 293–309. doi: 10.21906/rbl.3631.