Wojnowski, S. (2019) „Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika «Analecta Cracoviensia» 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 72(1), s. 95–96. doi: 10.21906/rbl.3630.