Grzywa, A. (2019) Chrzest jako duchowe małżeństwo w nauczaniu Jana Chryzostoma, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 72(1), s. 5–15. doi: 10.21906/rbl.3626.