Rucki, M. (2019) „Znaczenie rytuału w paschalnej liturgii rodzinnej w świetle księgi «Sefer habrachot»”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 72(1), s. 65–91. doi: 10.21906/rbl.3614.