Szydełko, Łukasz (2014) „Św. Jan Kanty w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 67(2), s. 123–131. doi: 10.21906/rbl.36.