Grzybek, S. (1974) Dni Biblijne w Louvain, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 27(6), s. 340–342. doi: 10.21906/rbl.3488.