Chmiel, J. (1974) „Paweł VI o zadaniach współczesnej egzegezy biblijnej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 27(4–5), s. 265–271. doi: 10.21906/rbl.3477.