Pindel, R. (2007) „KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 462 s.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 60(2), s. 159–160. doi: 10.21906/rbl.345.