Chmiel, J. (1995) „Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 48(4), s. 255–259. doi: 10.21906/rbl.3430.