Rodziński, S. (1975) „Biblia w oczach dziecka. Refleksje na temat plastycznej ekspresji dziecka i jej związków z przyswajaniem treści wiary”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 28(6), s. 270–271. doi: 10.21906/rbl.3318.