Łach, S. (1975) „Znaczenie wyrażenia tôrāh w psałterzu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 28(4–5), s. 151–159. doi: 10.21906/rbl.3297.