Szymański, P. F. (2007) „Przedmiot nawrócenia w świetle wypowiedzi Ap 3, 3a”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 60(1), s. 43–53. doi: 10.21906/rbl.323.