VI, P. (1972) „List apostolski „motu proprio” papieża Pawła VI «Sedula cura» o reorganizacji Papieskiej Komisji Biblijnej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 25(1), s. 30–32. doi: 10.21906/rbl.3181.