Kowalski, J. (1967) „Życie i działalność ks. dra Ferdynanda Machaya archiprezbitera bazyliki Mariackiej w Krakowie”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 20(4–5), s. 196–209. doi: 10.21906/rbl.3095.