Krasiński, J. (1967) Biblijna orientacja teologii dogmatycznej, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 20(1), s. 24–32. doi: 10.21906/rbl.3073.