Wolny, J. (1966) Udział polskiej teologii średniowiecznej w pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 19(2), s. 74–82. doi: 10.21906/rbl.3042.