Wronka, A. (1964) „Wprowadzenie w konstytucję o liturgii II Soboru Watykańskiego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 17(3), s. 138–146. doi: 10.21906/rbl.2973.